سامان خودرو این افتخار را دارد که به عنوان شرکتی فعال و مشتری مدار همواره با مشتریان خود تعامل سازنده ای داشته است. شما نیز می توانید از طریق رسانه های اجتماعی، ارسال ایمیل و ... نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذاشته و ما را در راه رسیدن به اهدافمان که حداکثر خدمت رسانی و رضایت مندی مشتریان است یاری نمائید.